Voda za sve

0

Evropska zelena partija smatra da društveni i ekonomski razvoj zavise od ekoloških resursa, zdravlja građana i građanki i sposobnosti države da se odupre pritiscima krupnog kapitala i obnovi svoje resurse. Danas živimo sa odgovornošću da sačuvamo budućnost i zaštitimo nasleđe za nove generacije. Ukoliko svojoj deci ostavimo prljave reke, posečene šume, zagađen vazduh i zapušteno zemljište neće biti moguć opstanak Srbije kao nezavisne države.

Jedan od najbitnijih resursa koji treba zaštititi je čista voda. Voda je eliksir života. Evropska zelena partija se zalaže za ostvarivanje prava na dostupnost i pristupačnost dovoljne količine vode odgovarajućeg kvaliteta za podmirenje osnovnih potreba. Ukoliko vam se čini da vode ima dovoljno znajte da je čista voda pod stalnom opasnošću od zagađivanja i da preko 650.000 stanovnika samo u Vojvodini pije vodu zagađenu arsenom, a u Zrenjaninu, Novom Bečeju, Kikindi i drugim mestima voda iz vodovoda već decenijama nije za piće. Nedavnim izmenama Zakona o komunalnim delatnostima otvoren je prostor za privatizaciju vodosnabdevanja, a veliki deo izvorišta sa najkvalitetnijom pijaćom vodom je kroz privatizacije već predat privatnim, mahom stranim kompanijama što u nekom trenutku može stvoriti ozbiljnu prepreku za korišćenje te vode za potrebe građanstva.

Evropska zelena partija se protivi privatizaciji vode i vodnih dobara jer interes privatnih kompanija nije dugoročna i održivo planirana proizvodnja vode, već sticanje što većeg profita. Voda zato mora biti javno dobro u zajedničkom vlasništvu. Zalažemo se za promenu Ustava koja bi garantovala održivo snabdevanje domaćinstava kvalitetnom vodom za piće na neprofitnoj osnovi jer movinski status ne sme biti uslov pristupa vodi.

Područje Mačve je po količinama podzemne vode najbogatiji region u Jugoistočnoj Evropi. Bogatstvo kvalitetnom pijaćom vodom čiji je dotok oko 4.000 litara u sekundi i toplom vodom prosečne temperature od 75°C otvara i nove poslovne mogućnosti. Zalažemo se za otvaranje postrojenja za flaširanje vode koje bi korišćenjem samo 2.000 litara u sekundi, tj. 170 miliona litara dnevno, što su dnevne potrebe svih stanovnika Nemačke, omogućilo ostvarivanje bruto prihoda od 12,5 milijardi evra godišnje. Po odbijanju troškova ovo bi donelo ogroman novac u budžet grada Šapca i omogućilo ubrzano rešavanje infrastrukturnih i komunalnih problema među kojma je najbitiniji izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u svim selima grada Šapca. Postojeće bušotine tople vode u Mačvi raspolažu na godišnjem nivou energijom ekvivalentnom količini od 20.000 tona nafte, što znači da oticanjem ove vode svake godine izgubimo desetine miliona evra. Zalažemo se za izgradnju sistema koji bi kaskadno koristio toplu vodu za proizvodnju električne energije, zagrevanje prostorija u poljoprivredi i stambenih objekata, stakleničku proizvodnju hrane i banjsko lečenje. Građani Šapca i Mačve bi imali ekološko grejanje po minimalnim cenama koje bi izbacilo iz upotrebe fosilna goriva i obebedilo znatno čistiji vazduh, posebno u zimskim mesecima. Ovo bi bilo moguće sprovesti za najviše tri godine. Električna energija proizvedena korišćenjem geotermalne energije sa stopom od 0,9 premašuje stepen iskorišćenja struje dobijene iz fosilnih i nuklearnog goriva i omogućava dobijanje jeftine zelene energije. Zimi se može grejati oko 1.000 hektara staklenika što bi omogućilo ogromne prihode u poljoprivredi i proizvodnju ekološki zdrave hrane. Izgradnja banjskih lečilišta bi otvorila potencijal i za razvoj turizma.

Govor u Skupštini grada

Pritisak zagađivača na čistu vodu je ogroman. Mi se kontinuirano borimo da sprečimo zagađenje podzemnih voda i svakog vodotoka. Pomoć organa lokalne samouprave i državne uprave redovno izostaje. Najsvežiji primer je prošle sedmice ponovljeno izlivanje prerađenog motornog ulja u kanal za navodnjavanje i odvodnjavanje Kurtovača u Majuru. Prijavili smo taj slučaj i ove i prošle godine ekološkoj i vodnoj inspekciji. Prema izveštaju inspektora utvrđeno je da je servis teretnih vozila kompanije Tempest trade doo Šabac kroz izlivnu cev za ispuštanje otpadnih voda ispustio tečnost crne boje koja vizuelno i po mirisu odgovara otpadnom motornom ulju. Sada pogledajte ko sve ne vodi računa o našem zdravlju. Zagađivač koji povremeno “slučajno” ispusti par tona prerađenog motornog ulja u kanal umesto da ga preda ovlašćenom operateru. Republički inspektori za životnu sredinu i vode koji ne izvrše pritisak da zagađivač ispravi uočene nepravilnosti. Lokalna samouprava koja izdaje dozvolu za obavljanje delatnosti bez uspunjenih uslova za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi. Dođe trenutak kada se zapitamo da li uopšte ima smisla brinuti o svom zdravlju ukoliko vam neko svakodnevno servira otrove kroz hranu koja će biti proizvedena na okolnim njivama???

Ulje u kanalu u Majuru

Slična situacija je i u Istočnoj industrijskoj zoni gde su u lagunu pored Save, prema nezavisnim analizama uzoraka vode i inspekcijskim izveštajima, kompanije Aksinta, Vukohem i Oblak internacional ispuštale svoje otpadne vode bez prethodnog tretmana. Ubrzo po otkrivanju ovog kriminalnog ponašanja laguna je zatrpana i sve je prošlo bez reakcije nadležnih inspekcija i ministarstava. Ni jedna kompanija nije optužena za kršenje propisa, već im je omogućeno da tu lagunu, u dogovoru sa kompanijom Eliksir na čijoj parceli se ista nalazi, zatrpaju ogromnim količinama zemlje čime je izvršeno zataškavanje ovog neverovatnog ekološkog akcidenta i ugrožavanja zdravlja ljudi. Čak su i u zapisniku sa sednice gradske skupštine pogrešno upisana imena kompanija o kojima je govorio zeleni gradski odobornik dr Dejan Pavlović u svom izlaganju. Zabranjeno je u vodene recipijente ispuštati i male količine boje, rastvarača, razređivača, sredstava za ukljanjanje lakova, ulja, lekova, pesticida i drugih hemikalija, a da ne govorimo o količinama koje su ovde bile u pitanju.

Izgleda da je jedini put da se ovakvim zločinima stane na put potpuna promena lokalnog i državnog činovničkog aparata. Do tada ostaje nada da će istražni organi uspeti da dokažu ono što je svim borcima za zdravlje nacije očigledno i adekvatno kazne prekršioce. Evropski zeleni će svakom zagađivaču pooštriti kontrolu rada i ispunjenosti uslova iz dozvola koje poseduje. Uradićemo i reviziju onih dozvola gde je uočeno drastično nepoštovanje propisa i ugrožavanje životne sredine i zdravlja ljudi.

Evropsku zelenu partiju čine ljudi koji će se boriti za zaštitu prava na vodu za piće kao jednog od osnovnih ljudskih prava. Branićemo čistu vodu i koristiti je na najefikasniji mogući način kako bi smo je sačuvali za generacije koje dolaze uz istovremenu ekonomsku dobit. Borba će se prvenstveno voditi kroz borbu za poštovanje zakona, efikasan rad inspekcijskih službi i ministarstava i primenu inovativnih tehnologija u rešavanju problema. Neophodno je delovati kroz institucije lokalne samouprave i državnih organa. Pozivamo vas da se i sami uključite u procese odlučivanja i pomognete u ovoj zajedničkoj borbi za zdrav život i zdravu ekonomiju. Naša moralna obaveza je da ne ćutimo, nego da napravimo bolje okruženje za našu decu.

Facebook komentari

Leave A Reply