Vasić: Ministarstvo da postupi u skladu sa Zakonom

0

Gradska uprava traži da ministar Šarčević postupi po mišljenju Agencije

Prema mišljenju Agencije za borbu protiv korupcije, odbornica Srpske napredne stranke Svetlana Stanković nalazi se u sukobu interesa, budući da istovremeno vrši i funkciju direktora Osnovne škole „Jevrem Obrenović“ na koju je postavljena u decembru prošle godine. Načelnik Gradske uprave Milan Vasić uputio je dopis u kome od nadležnog ministarstva traži da postupi u skladu sa zakonom.

-Gradska uprava je dobila mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije koje potvrđuje da je odbornica SNS-a, istovremeno vršilac dužnosti direktora, u sukobu interesa. Zbog toga se Gradska uprava i ja kao načelnik obraćamo ministarstavu i ministru Mladenu Šarčeviću i tražimo da postupi po zakonu i shodno mišljenju Agencije za borbu protiv korupcije, budući da svako odlaganje prouzrokuje štetu po školu i decu. Gradska uprava ne može da vrši neophodna plaćanja, jer je to jedina škola koja nije usvojila finansijski plan na osnovu koga se ta plaćanja vrše. Očekujemo da u propisanom roku postupe po zakonu i reše pravni status Svetlane Stanković, kako bi rad Osnovne škole „Jevrem Obrenović“ bio vraćen u okvire propisane pozitivno- pravnim propisima koji regulišu rad ustanova obrazovanja i vaspitanja- ističe Vasić.

Funkcioneru koji je izabran na drugu javnu funkciju suprotno odredbama Zakona, funkcija na koju je kasnije izabrana u roku od osam dana rešenjem nadležnog organa se poništava, a u slučaju Stankovićeve funkcija vršioca dužnosti direktora škole. Podsetimo Skupštini grada Šapca 30. januara dostavljeno je mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije, kojim je potvrđeno da je istovremeno vršenje te dve funkcije u suprotnosti sa odredbama Zakona.

D.Dimitrijević

Facebook komentari

Leave A Reply