Valutna klauzula

0

Da li će i kada, korisnici kredita prestati da snose rizik banaka u slučaju devalvacije?

Već mesecima unazad, vodi se oštra stručna i javna polemika oko valutne klauzule u našoj zemlji i čini se, sa pravom se postavilo pitanje, da li ta valutna klauzula u Srbiji, funkcioniše na pravnoj i zakonskoj osnovi. Valjevski advokat, dr. Petar Milutinović, nedavno je objavio knjigu pod istim nazivom, želeći da izvrši stručni pritisak na sudove i ukaže na nezakonitost rada banaka koje uveliko „operišu“ po Srbiji. Na primer, svi koji su podizali kredite u Švajcarskim francima, kažu da su prevareni od strane banaka i navode da nisu znali, niti im je predočeno šta zapravo znači, u finansijskom smislu, kada podignete kredit koji se „veže“ za Švajcarski franak. Dr. Petar Milutinović za „Podrinske“ navodi i podseća da guverner Narodne banke Srbije, Ministarstvo finansija i oni koji zastupaju interese banaka, kažu da su banke u pravu ali da će na sve te presude, do sada prispele, morati da reaguje i Vrhovni sud Srbije. O ovome postoji presuda Evropskog suda, u kojoj se navodi da klijent, nedovoljno informisan, ne može da snosi posledice ovako štetne valutne klauzule vezane za Švajcarski franak, te Evropski sud nalaže, da se svi krediti, ovako ugovoreni revidiraju u vrlo precizne i jasne valutne okvire.

  • Pravna obaveza Republike Srbije, na temelju čl. 78. Zakona o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane su se obavezali na saradnju u cilju usaglašavanja standarda zaštite potrošača u Srbiji sa standardima Evropske zajednice(„Sl. Glasnik RS“ Br. 83/08). U tom smislu, Srbija se obavezala da će obezbediti usklađivanje zakonodavstva o zaštiti potrošača u Srbiji sa zaštitom koja je na snazi u EU, s tim što je Ministarstvo za trgovinu preuzelo obavezu da ispuni gore navedene zahteve-kaže Dr. Petar Milutinović.

Našeg sagovornika smo pitali, da li je u pitanju obmana i prevara od strane banaka, kada potencijalni klijent podiže kredit. Dr. Milutinović nam jasno i precizno odgovara: „ Mislim da se ne radi o prevari, već o neznanju. Naravno, obaveza korisnika kredita se može obezvrediti na dva načina: povećanjem cena i devalvacijom. Kada je u pitanju valutna klauzula, onda se obezvređuje potraživanje banke obrazovnom devalvacijom sa kojom korisnik kredita, dakle klijent, nema nikakve veze. Korisnik kredita, ponavljam, nema i ne treba da ima nikakve veze sa devalvacijom i ne postoji nikakav razlog ali ni pravni osnov, da on snosi rizik banke…. Svako na tržištu, ko istupa, snosi određeni rizik jer i banka je trgovac. Banke kupuju i prodaju novac i one moraju snositi određeni rizik, kao svaki subjekat koji kupuje i prodaje robu. Banke, koje su došle u Srbiju, zgrabile su ogroman profit i iznele iz zemlje oko 50 milijardi eura i to najviše zahvaljujući što je država zaštitila banke i dozvolila da sva devalvacija pada na korisnike kredita.“

O ovom pitanju, pitanju valutne klauzule, pozabaviće se i Vrhovni sud Srbije i ne postoji nijedan razlog da banke u toj novčanoj trgovini budu i ostanu zaštićene kao beli medvedi a da građani Srbije, tj. korisnici kredita naknadno snose troškove devalvacije eur-a ili dolara u odnosu na Švajcarski franak. Toj i takvoj monetarnoj politici, mora se pravno i zakonski stati na put!

 Hanibal Kovač

Facebook komentari

Leave A Reply