Usvojena Strategija održivog razvoja grada Šapca od 2017. do 2020. godine

0

Deveta sednica Skupštine grada Šapca

Deveta po redu sednica Skupštine grada Šapca održava se u sali Visoke poljoprivredne škole. Pred odbornicima se našao obiman dnevni red, 39 tačaka, a najvažnije su rebalans budžeta za 2016.godinu, izmene i dopune Statuta grada Šapca, Strategija upravljanja rizicima, revizija Strategije održivog razvoja grada Šapca sa akcionim planom od 2017. do 2020. godine, kao i Odluka o usvajanju procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i predlozi o razrešenju i imenovanju direktora javnih preduzeća.

Zasedanje je obeležila konstruktivna rasprava odbornika o jednoj od najvažnijih tačaka- budžetu grada.

Odgovarajući na primedbe opozicije zbog još jednog rebalansa budžeta, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović objasnio je da je razlog reforma uprave i reorganizacija javnih preduzeća. On je ocenio da je uprkos tome rasprava koja se vodi u Skupštini kvalitetna.

-Bilo je puno zamerki zašto usvajamo rebalans budžeta za 2016.godinu nakon što smo usvojili budžet za 2017.godinu. Razlog je što smo ušli u reorganizaciju našeg javnog sistema, spajanjem određenih preduzeća i reformom uprave. Da bi to moglo da se desi na odgovarajući način, potrebno je da se izmene određene pozicije koje su isključivo finansijske, knjigovodstvene prirode i treba da usklade preuzete obaveze javnih preduzeća koja se sada spajaju i gase- naveo je Zelenović i dodao da je ključna tačka dnevnog reda Revizija stretegije održivog razvoja, budući da ona određuje način funkcionisanja i razvoj grada u naredne četiri godine.

Usvajanje ovog strateški važnog dokumenta je, kako je istakao Zelenović, prilika da se program za koji je vladajuća koalcija dobila podršku građana na prethodnim izborima, realizuje, a podrazumeva jednake mogućnosti za sve u domenu zdravstvene, socijalne zaštite i školstva, odnosno obrazovanje dece pod istim uslovima kao u Evropi.

-Verujem da je ova sednica Skupštine jedna od najznačajnijih, jer treba da odredi naše ponašanje i postupanje u sledeće četiri godine. Mnogo vremena smo investirali u ovedokumente da bi bili dovoljno kvalitetni, jer predstavljaju smernice za naše delovanje u sledeće četiri godine.  Očekujem da se opozicija u kontruktivnoj i kvalitetnoj raspravi o njima izjasni. Građani su nas podržali i u velikom broju neposredno učestvovali u kreiranju ove strategije. Tri ključna projekta u sledećoj godini su izgradnja i proširenje severozapadne industrijske zone, rad na izgradnji novog „Kvantaša“ i stvaranje uslova za kvaltetan život u našem gradu posredstvom projekta „Sava park“- naglasio je Zelenović.

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke dr Aleksandar Pajić rekao je da je neozbiljno što se u trenutku kada je usvojen budžet za narednu godinu usvaja rebalans budžeta za 2016. godinu.

-Trenutna gradska vlast pokušava po svaku cenu po nečemu da bude prva u Srbiji. Sad smo prvi u Srbiji po neozbiljnosti, jer smo na prošloj sednici usvojili budžet za 2017, a sada se bavimo rebalansom budžeta za 2016. godinu. U septembru, kada je bio prvi rebalans i kada je gradska vlast rekla da je deficit budžeta 260 miliona, mi smo upozoravali da će na kraju godine deficit biti između 300 i 500 miliona. Prihodi budžeta planirani na tri milijarde 544 miliona dinara su manji za  404 miliona i to je rezultat ove vlasti. Podsetiću, bazen u Šapcu je, prema izveštaju, koštao 350 miliona, što znači da smo mi promašli budžet za više od vrednosti jednog bazena. Drugo, mi se danas bavimo usaglašavanjem Statuta grada i javnih preduzeća sa zakonom, što znači da su sve ove godine radili protivzakonito. Govorimo o dva zamenika predsednika Skupštine, direktoru Šabačkog pozorišta i to su primeri na kojima se pokazuje da je gradska vlast svesno kršila zakon, a sada navodno sve usaglašava sa zakonom. To je neprimeren odnos i prema zakonu, a pre svega prema građanima grada Šapca- naveo je dr Pajić.

Predsednik Skupštine grada Nemanja Pajić smatra da je sednica protiče u uobičajenom tonu i da je rasprava o budžetu, osim malih tenzija na početku, bila konstruktivna.

-Drago mi je da je veliki broj odbornika uzeo aktivno učešće u diskusiji koja je vođena u tonu koji dolikuje Skupštini grada Šapca. Na dnevnom redu su veoma značajne teme za dalje funkcionisanje grada- rekao je Pajić.

Zbog usklađivanja sa zakonom, usvojen je predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Šapca, kao i statuta drugih javnih preduzeća i ustanova kulture. Potvrđen je mandat odborniku Radivoju Petroviću, budući da je Srđanu Mitrašinoviću, prema zakonu, imenovanjem na mesto direktora Turističke organizacije grada Šapca, odbornički mandat prestao da važi.

D.Dimitrijević

Facebook komentari

Leave A Reply