Usvojena Strategija održivog razvoja grada Šapca od 2017. do 2020. godine

0

Deveta sednica Skupštine grada Šapca

Deveta po redu sednica Skupštine grada Šapca održava se u sali Visoke poljoprivredne škole. Pred odbornicima se našao obiman dnevni red, 39 tačaka, a najvažnije su rebalans budžeta za 2016.godinu, izmene i dopune Statuta grada Šapca, Strategija upravljanja rizicima, revizija Strategije održivog razvoja grada Šapca sa akcionim planom od 2017. do 2020. godine, kao i Odluka o usvajanju procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i predlozi o razrešenju i imenovanju direktora javnih preduzeća.

Zasedanje je obeležila konstruktivna rasprava odbornika o jednoj od najvažnijih tačaka- budžetu grada.

Odgovarajući na primedbe opozicije zbog još jednog rebalansa budžeta, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović objasnio je da je razlog reforma uprave i reorganizacija javnih preduzeća. On je ocenio da je uprkos tome rasprava koja se vodi u Skupštini kvalitetna.

-Bilo je puno zamerki zašto usvajamo rebalans budžeta za 2016.godinu nakon što smo usvojili budžet za 2017.godinu. Razlog je što smo ušli u reorganizaciju našeg javnog sistema, spajanjem određenih preduzeća i reformom uprave. Da bi to moglo da se desi na odgovarajući način, potrebno je da se izmene određene pozicije koje su isključivo finansijske, knjigovodstvene prirode i treba da usklade preuzete obaveze javnih preduzeća koja se sada spajaju i gase- naveo je Zelenović i dodao da je ključna tačka dnevnog reda Revizija stretegije održivog razvoja, budući da ona određuje način funkcionisanja i razvoj grada u naredne četiri godine.

Usvajanje ovog strateški važnog dokumenta je, kako je istakao Zelenović, prilika da se program za koji je vladajuća koalcija dobila podršku građana na prethodnim izborima, realizuje, a podrazumeva jednake mogućnosti za sve u domenu zdravstvene, socijalne zaštite i školstva, odnosno obrazovanje dece pod istim uslovima kao u Evropi.

-Verujem da je ova sednica Skupštine jedna od najznačajnijih, jer treba da odredi naše ponašanje i postupanje u sledeće četiri godine. Mnogo vremena smo investirali u ovedokumente da bi bili dovoljno kvalitetni, jer predstavljaju smernice za naše delovanje u sledeće četiri godine.  Očekujem da se opozicija u kontruktivnoj i kvalitetnoj raspravi o njima izjasni. Građani su nas podržali i u velikom broju neposredno učestvovali u kreiranju ove strategije. Tri ključna projekta u sledećoj godini su izgradnja i proširenje severozapadne industrijske zone, rad na izgradnji novog „Kvantaša“ i stvaranje uslova za kvaltetan život u našem gradu posredstvom projekta „Sava park“- naglasio je Zelenović.

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke dr Aleksandar Pajić rekao je da je neozbiljno što se u trenutku kada je usvojen budžet za narednu godinu usvaja rebalans budžeta za 2016. godinu.

-Trenutna gradska vlast pokušava po svaku cenu po nečemu da bude prva u Srbiji. Sad smo prvi u Srbiji po neozbiljnosti, jer smo na prošloj sednici usvojili budžet za 2017, a sada se bavimo rebalansom budžeta za 2016. godinu. U septembru, kada je bio prvi rebalans i kada je gradska vlast rekla da je deficit budžeta 260 miliona, mi smo upozoravali da će na kraju godine deficit biti između 300 i 500 miliona. Prihodi budžeta planirani na tri milijarde 544 miliona dinara su manji za  404 miliona i to je rezultat ove vlasti. Podsetiću, bazen u Šapcu je, prema izveštaju, koštao 350 miliona, što znači da smo mi promašli budžet za više od vrednosti jednog bazena. Drugo, mi se danas bavimo usaglašavanjem Statuta grada i javnih preduzeća sa zakonom, što znači da su sve ove godine radili protivzakonito. Govorimo o dva zamenika predsednika Skupštine, direktoru Šabačkog pozorišta i to su primeri na kojima se pokazuje da je gradska vlast svesno kršila zakon, a sada navodno sve usaglašava sa zakonom. To je neprimeren odnos i prema zakonu, a pre svega prema građanima grada Šapca- naveo je dr Pajić.

Predsednik Skupštine grada Nemanja Pajić smatra da je sednica protiče u uobičajenom tonu i da je rasprava o budžetu, osim malih tenzija na početku, bila konstruktivna.

-Drago mi je da je veliki broj odbornika uzeo aktivno učešće u diskusiji koja je vođena u tonu koji dolikuje Skupštini grada Šapca. Na dnevnom redu su veoma značajne teme za dalje funkcionisanje grada- rekao je Pajić.

Zbog usklađivanja sa zakonom, usvojen je predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Šapca, kao i statuta drugih javnih preduzeća i ustanova kulture. Potvrđen je mandat odborniku Radivoju Petroviću, budući da je Srđanu Mitrašinoviću, prema zakonu, imenovanjem na mesto direktora Turističke organizacije grada Šapca, odbornički mandat prestao da važi.

D.Dimitrijević

Leave A Reply