Tagged: direktor Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem