Stanje na vodotokovima prvog i drugog reda

0

Na osnovu informacija iz Srbijavoda, o stanju vodotokova prvog reda na teritoriji grada Šapca, reka Sava se danas u 7 sati se nalazila na koti od 330 centimetara, a u 12 časova 352 centimetara.

Prema informacijama Štaba za vanredne situacije grada Šapca reke Sava i Drina trenutno su u porastu.

Na Dobravi i Cerskom obodnom kanalu voda u minor koritu. Gravitacioni ispusti su zatvoreni.

Od crpnih stanica u radu je crpna stanica Kalenića Revenica koja održava projektovani režim vode u kanalu.

Prati se stanje vodostaja i na ostalim crpnim stanicama i kada budu ispunjeni uslovi crpne stanice će krenuti sa radom.

Vodotokovi drugog reda na teritoriji Šapca su sigurni, stabilni, prohodni i imaju ravnomeran tok. Sva kiša koja je pala u toku noći ostala je slivena u okvirima rečnih korita.

Vodotokovi drugog reda su prohodni jer je prethodnih godina očišćeno više od 100 kilometara bujičnih potoka, najviše u Pocerini.

Stanje se redovno prati.

Facebook komentari

Leave A Reply