SAOPŠTENjE MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

0

Povodom obraćanja zamenika načelnika Gradske uprave grada Šapca, Milana Vasića i novopostavljene direktorke Centra za socijalni rad Šabac, Jelene Milošević novinarima, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da pored toga što se grad Šabac i Centar za socijalni rad brinu da u svom gradu organizuju socijalnu zaštitu i razvijaju usluge za najugroženije grupe građana potrebno je i da se poštuje Zakon o socijalnoj zaštiti prilikom izbora i imenovanja direktora Centra za socijalni rad.

Naime, suprotno članu 125. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti, na koji se poziva gospodin Vasić, Skupština grada Šapca imenovala je na dužnost vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Šabac, Jelenu Milošević, diplomiranog psihologa, bez saglasnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Rešenjem Skupštine grada Šapca, dana 14.06.2016. godine razrešen je direktor CSR Šabac, Milan Vasić a sutradan je imenovan vršilac dužnosti direktora centra, Jelena Milošević.

Zakonom o socijalnoj zaštiti propisano je da se za vršioca dužnosti direktora centra za socijalni rad može imenovati lice koje ispunjava uslove iz člana 124. stav 1. ovog zakona i za čije imenovanje je pribavljena saglasnost ministarstva nadležnog za socijalnu zaštitu.

Naime, propisivanje obaveznog pribavljanja ove saglasnosti uzrokovano je specifičnim položajem centra za socijalni rad, jer su ovoj ustanovi povereni poslovi državne uprave, čije finansiranje se vrši iz budžeta Republike.

Imenovanjem direktora (vršioca dužnosti direktora), centru za socijalni rad ne omogućava se direktno finansiranje, već se finansiranje vrši na osnovu rešenja Ministarstva o broju stručnih i drugih radnika, čiji se rad finansira iz republičkog budžeta, na poslovima javnih ovlašćenja.

Jelena Milošević nije evidentirana na radnom mestu vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Šabac, niti se finansira na radnom mestu direktor, na osnovu Rešenja o utvrđivanju broja stručnih i drugih radnika u Centru za socijalni rad Šabac, na poslovima javnih ovlašćenja, čiji se rad finansira iz budžeta Republike Srbije.

 Republika Srbija

MINISTARSTVO ZA RAD,  ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA   I SOCIJALNA PITANjA

       Beograd, 21.10.2016. godine


 

Facebook komentari

Leave A Reply