Radionica u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi“

1

U Centru za stručno usavršavanje

Grad Šabac i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj organizovali su u četvrtak u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu zajedničku radionicu u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi“. Cilj radionice je da se gradskim zvaničnicima predstave rezultati i preporuke koje su detaljno razmatrane na održanim fokus grupama usmerenim na mlade nezaposlene, predstavnike romske populacije, osobe sa invaliditetom i civilni sektor kao sponu između građana i Grada. Pored predstavljanja rezultata, zajednička radionica omogućila je i mapiranje rešenja u pogledu društveno održivog razvoja grada, integriteta u javnim službama i povećanja društvene odgovornosti i angažmana građana u procesu donošenja odluka.

Predstavnici NALED-a su istakli da je Grad Šabac odličan partner, podsetivši da je nedavni dobtinik sertfikata opštine i grada sa povoljnim poslvonim okruženjem, a o tome koliko je spreman da izađe u susret svojim građanima najbolje svedoči projekat participativnog budžetiranja realizovan u saradnji sa BIRN-om.

-Mi smo pre mesec dana imali u gradu Šapcu četiri fokus grupe. Govorili smo o pružanju usluga i informacija, o mehanizmima koje lokalna samouprava pruža svojim građanima sa posebnim akcentom na mlade, nezaposlene, osobe sa invaliditetom, Rome i civilni sektor kao sponu između građana i lokalne samouprave. Tom prilikom smo iznedrili neke predloge i cilj današnje radionice je da o tim predlozima i rezultatima sa tih fokus grupa porazgovaramo sa gradskim zvaničnicima- rekla je projektni menadžer NALED-a Ivana Bogosavljević Čikić.

Predsednik Skupštine grada Šapca Nemanja Pajić je naglasio da Grad izdvaja značajna sredstva za socijalnu politiku, te je stoga mišljenje građana važno za kreiranje politike u narednom periodu.

-Saradnja sa NALED-om se uspešno nastavlja na korist svih građana. Grad dosta novca izdvaja za socijalne programe i davanja za ranjive grupe i naš je interes da imamo kontakt sa građanima i čujemo njihovo mišljenje o tome koliko su im dostupni i pristupačni benefiti gradskog budžeta. Ovo je prilika da dobijemo korisne savete kako da što bolje komuniciramo sa našim sugrađanima, ne bismo li im omogućili bolje uslove za život- podvukao je Pajić.

Radionici su prisustvovali gradski zvaničnici, kao i predstavnici javnih institucija, zainteresovanih udruženja i građana.

D.Dimitrijević

Facebook komentari

Discussion1 Comment

Leave A Reply