Proverite biračke spiskove i lične karte

0

IZJAVA: Predsednika Republičke izborne komisije Vladimira Dimitrijevića

Pozivam sve građane Republike Srbije da, u svojim opštinskim i gradskim upravama, provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak, kao i da li su njihovi podaci upisani potpuno i tačno.

Posebno apelujem na sve građane da provere važnost svojih ličnih dokumenata (lična karta, pasoš i vozačka dozvola sa upisanim JMBG), s obzirom na to da će glasanje na izborima za predsednika Republike, zakazanim za 2. april 2017. godine, biti moguće samo pod uslovom da birač na biračko mesto donese jedan od navedenih ličnih dokumenata kojem nije istekao rok važenja na dan glasanja.

Mora se imati u vidu, da birački odbori ne mogu dozvoliti glasanje biračima sa nevažećim dokumentom, bez obzira na činjenicu što su upisani u izvod iz biračkog spiska na svom biračkom mestu.

Želim i da naglasim da, počev od 1. januara 2017. godine, više ne važe lične karte izdate na starom obrascu, kao i da će se glasanje uz ličnu kartu moći obaviti isključivo sa važećom ličnom kartom izdatom na novom obrascu, sa ili bez ugrađenog mikrokontrolora (čipa).

Facebook komentari

Leave A Reply