Promocija zdravlja, prevencija i poboljšanje dostupnosti usluga prioriteti novog menadžmenta

0

Dr Branko Vujković, direktor Doma zdravlja    „Dr Draga Ljočić“ Šabac  za „Podrinske“

Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ Šabac brine o zdravlju preko 110 hiljada korisnika i na godišnjem nivou prosečno pruži preko milion i sto hiljada usluga, od toga više od 120 hiljada preventivnih. U ovoj zdravstvenoj ustanovi koja ima 47 objekata na površini od oko 11 hiljada kvadrata radi 376 medicinskih i 116 nemedicinskih radnika. Na nedavno održanoj Skupštini grada Šapca usvojen je Strateški plan za period od 2017. do 2021. godine, s ciljem da se definišu aktivnosti, prioriteti i ciljevi te ustanove u predstojećem četvorogodišnjem periodu. Direktor dr Branko Vujković, u v.d. stanju od septembra, a od decembra imenovan na tu funkciju, kaže da su osnovni ciljevi tog dokumenta orijentisani na promociju zdravlja, primarnu prevenciju, stalno očuvanje i unapređenje zdravlja građana, kao i poboljšanje dostupnosti usluga primarne zdravstvene zaštite. U tom pogledu, jedna od najvažnijih promena koje je uveo novi menadžment sa njim na čelu, a u skladu sa odnosom prema deci kao prioritetnim korisnicima, jeste uvođenje trijažnih pultova krajem oktobra, zahvaljujući kojima više ne čekaju na pregled.

-Svako dete koje je ili akutno bolesno, ili postoji pogoršanje osnovne bolesti, a iz nekog razloga izabrani lekar ne radi tog dana, putem trijažnih pultova bude primljeno. Preko 2.000 dece već je pregledano na taj način. Uveli smo trijažni pult i u Trećoj zdravstvenoj stanici, gde je pregledano preko 1.000 ljudi. Oni ne pokrivaju samo Treću zdravstvenu, već praktično kompletnu patologiju zbog koje pacijenti dolaze kod izabranih lekara opšte prakse. Ukoliko nemaju izabranog lekara ili izabrani lekar ne radi iz nekog razloga, pacijenti budu pregledani u tom danu, bilo da su sa gradskog ili seoskog područja- kaže dr Vujković za „Podrinske“.

Novina su i nagrade za zaposlene?

Kada je reč o vrednovanju kvaliteta rada, uveli smo mesečne i godišnje nagrade za zaposlene. Početkom godine imali smo dodelu nagrada najboljim predijatrima po predlogu službi, kao i dodelu godišnjih nagrada koje nose ima pokojne sestre Ljubinke Popović za najbolje medicinske sestre iz svake službe. U Šabačkom pozorištu u petak će predavanje za zaposlene i građanstvo na temu skrininga održati profesor Branko Krivokapić, stručnjak za kolorektalnu hirurgiju i koordinator Kancelarije za skrining karcinoma debelog creva doktorka Dušica Banković. Tom prilikom ćemo dodeliti dve nagrade lekarima opšte medicine- jednu za posvećenost preventivnom radu dr Saši Dobrijeviću, dok će dr Jelica Kampić Spirovski biti nagrađena kao lekar sa najvećim brojem skrininga na kolorektalni karcinom. Svakog meseca organizujemo predavanja eminentnih stručnjaka, kojim prethode i okrugli stolovi na određenu temu i intencija je da imamo minimum jednom mesečno takvog konsultanta. To je način da motivišemo zaposlene, ali i da radimo na njihovoj stalnoj edukaciji.

Android aplikacija Doma zdravlja „Dr Draga Ljočić“ je prva tog tipa u Srbiji. Kakve su reakcije korisnika i kako se pokazala njena efikasnost?

Najnoviji podatak pokazuje da imamo oko 200 preuzimanja. Dobra interakcija sa korisnicima iznedrila je predlog čija je realizacija u toku. Dobili smo saglasnost RFZO-a i u toku je procedura uvođenja opcije provere statusa zdravstvenog osiguranika, na osnovu koje će svaki građanin Šapca, ali i bilo kog dela Srbije, bez obzira na to što je u pitanju aplikacija našeg Doma zdravlja, moći da ukuca LBO i proveri status svog zdravstvenog osiguranja, odnosno da li mu je overena zdravstvena knjižica. To je samo jedan od delova našeg strateškog cilja- uvođenje novih i savremenih informaciono- komunikacionih tehnologija i bolja interakcija sa pacijentima. U stalnoj smo komunikaciji sa našim korisnicima na društvenim mrežama i Fejsbuku, primamo sugestije i pohvale. Veliki je sistem, preko 11 hiljada kvadrata i preko 40 objekata i sigurno je da postoje neki problemi koje ne možemo da sagledamo ako nam ljudi na njih ne ukažu. Otvoreni smo za predloge korisnika i putem aplikacije mogu da nas pohvale, ali i prijave bilo kakvu neregularnost ili kršenje prava pacijenata.

Bista dr Dragi Ljočić u narednih godinu dana

Budući da je Dom zdravlja poneo njeno ime, da li će dr Draga Ljočić dobiti bistu?

Verujem da će neko od predstavnika Grada stupiti u kontakt sa Udruženjem srpskih žena iz Švajcarske koje se zove po njoj, a koje se ponudilo da finansira izradu biste u kompletnom iznosu. Očekujem da se to realizuje u narednih godinu dana i da neko od naših sjajnih mladih umetnika koje imamo u Šapcu bude angažovan na tom projektu. Ime „Dr Draga Ljočić“ je simbol vrednosti i sećanja na one koji su bili pravi Hipokratovi sledbenici, poštovanje prema nekome ko je sebe žrtvovao u najtežim vremenima za Šabac. Želimo da istaknemo Šabac kao grad pravih ljudi i vrednosti, da u vremenu u kome je malo poljuljano poverenje zdravstvenih radnika u zdravstveni sistem podsetimo da je pravi primer žrtve rodne neravnopravnosti bila upravo dr Draga Ljočić.

Grad finansira rad 18 lekara i 16 medicinskih tehničara, ali postoje zakonska ograničenja zbog kojih je prisutan deficit kadra. Gde je on najizraženiji?

Ključni problem je starosna struktura zaposlenih i veliki deficit sestrinskog kadra. Naše medicinske sestre su dosta opterećene i dodatan problem je razuđenost ambulanti, 29 na seoskom području, a potrebe mesta koja imaju mali broj osiguranika, nažalost, država ne prepoznaje kao nešto značajno. Nismo dobili saglasnost za prijem novih radnika, kadrovski plan nije povoljan, ne samo za naš Dom zdravlja, već i za druge. Dobro je, međutim, što lokalna samouprava prepoznaje značaj finansiranja različitih programa Doma zdravlja i upravo to jeste jedan od vidova aktivnog partnerstva i participiranja Doma zdravlja u projektima lokalne samouprave. Imali smo već neke zajedničke akcije kao što je „Lekar na kućnom pragu“, gde smo zajedno sa „Caritas-om“ obilazili staračka domaćinstva, osobe s mentalnim poremećajima i one koji nemaju zdravstveno osiguranje. Kroz „Karavan zdravlja“ koji će se nastaviti od proleća obilazili smo stanovništvo seoskih mesnih zajednica koje nije osigurano i obezbedili im, pored osnovne medicinske usluge, i skrining na glaukom. U ovoj godini planiramo da proširimo paletu specijalističkih usluga koja će biti dostupna našim sugrađanima. Lokalni akcioni plan zapošljavanja usvojen na pretposlednjoj Skupštini opredelio je budžetska sredstva za finansiranje zdravstvenih radnika i koordinatora na projektima povećanja dostupnosti primarne zdravstvene zaštite. Ti lekari će biti angažovani u službama hitne pomoći ili kućne nege, ili u okviru neodložne pomoći na seoskom području, gde smo mi sigurno primer dobre prakse. U Volujcu, Prnjavoru i Jelenči su trenutno u fazi remodelovanja, a u Majuru je angažovana patronažna sestra zbog velikog broja sestrinskih intervencija.

Nove ambulante u Jevremovcu i Štitaru

U naredne četiri godine biće urađene dve ambulante. Jedna od njih je u Štitaru, a druga u Jevremovcu, gde već postoji idejni plan. Plac je otprilike do same ambulante, gde bi se proširila sadašnja ambulanta i praktično sazidala nova. To su ambulante kojima gravitira veliki broj stanovnika, a budući da su postojeći objekti neuslovni, praviće se nove. Kasarske livade su velika prigradska mesna zajednica i stanovnici odatle idu, ili na Čavić, ili u Jevremovu, ali nekako su ipak dislocirani. Ostaje da razgoravamo sa Eparhijom šabačkom da se u okviru njihovog objekta, a u saradnji sa Gradom, izgradi ambulanta. Jevremovac i Štitar zadvoljavaju standarde ambulante u Bogosavcu za koju je izdvojeno oko 6 miliona.

Meštani pojedinih sela žale se da nemaju lekare u svojim ambulantama?

Postoje ambulante prvog prioriteta, ne zato što su ti ljudi bitniji, već zato što su na toj poziciji gde meštani više sela mogu da dođu. Volujac je prioritetan, jer je blizu Bukoru, Krivaji, Grušiću i Desiću, kao što je Varna prioritet, jer tu zbog dobre putne infrastrukture i opremljenosti ambulante, dolaze i meštani Grušića, Desića i Miloševca, koji gravitiraju toj ambulanti. Nije rešenje da oni jedan dan u nedelji imaju doktora koji će se baviti samo administracijom i neće moći da im posveti. Bitnije je obezbediti nekome ko je slabo pokretan da lekar dođe do njega i završi određene preglede i zato i jesu nastale ekipe neodložne pomoći. Za one koji fizički mogu da dođu, predlog je bio da Grad subvencioniše prevoz određenom dinamikom do centralnog punkta. Taj deo Pocerine bi gravitirao Volujcu, ali bi mogao da ostvari zdravstvenu zaštitu i u prvoj i u drugoj smeni, imao bi i hitnu i neodložnu pomoć, čime praktično dobijaju kompletnu uslugu. Mi se suočavamo sa deficitom kadrova, bez obzira što Grad u ovom momentu finansira 36 zaposlenih, što je impozantna brojka. Otvoreni smo za razgovore sa predstavnicima mesnih zajednica, a Zablaće je primer društvene odgovornosti, jer su meštani sami kupili kotao za grejanje ambulante i mi smo im zauzvrat obezbedili da naši lekari iz grada prekovremeno rade dva puta po četiri sata u njihovom selu. Oni su shvatili da je za njih značajno da participiraju u troškovima, koji su veliki i podrazumevaju i održavanje internet mreže, grejanje same ambulante, a snosi ih RFZO.  Ko god nam izađe u sustret, i mi ćemo naći način da pomognemo.

Osnovne vrednosti koje će Dom zdravlja promovisati u narednom periodu su:

Kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite                                                                                                                                                                                               Visok nivo odgovornosti                                                                                                                                                                                                                                    Aktivno partnerstvo                                                                                                                                           Liderstvo                                                                                                                                                                Inovacije                                                                                                                                                                                                                                                                      Timski rad                                                                                                                                                                    Empatija                                                                                                                                                                                                                                                                   Tehnička opremljenost

Kako motivisati ljude da razmišljaju o prevenciji, budući da podaci iz Strateškog plana pokazuju mali broj odziva na skrining preglede karcinoma grlića materice i dojke?

Nedavno je objavljen podatak da svakog dana jedna žena umire od karcinoma grlića materice. To je poražavajuće, jer je on izlečiv u početnim fazama. Počeli smo aktivnije medijski i u celoj zajednici da promovišemo šta radimo na obaveznim skrininzima za tri maligne bolesti i u koordinaciji sa društveno odgovornim kompanijama imali preglede po firmama. Šabac je 2015. godine ušao u organizovane skrininge za kolorektalni karcinom i karcinom dojke i po tom pitanju smo značajno bolji od nekih velikih centara, ali to mora bolje. Do sada je pozivanje išlo tako što su slati pozivi na adrese. Sada ćemo uvesti da izabrani tim, lekar i sestra, telefonskim putem kontaktiraju sve one koji su u kategoriji za obavezan skrining za zdravstveno osigurano stanovništvo. Za neosigurano stanovništvo planiramo da kroz „Karavane zdravlja“ radimo skrininge. Motivišemo zaposlene za preventivni rad nagrađivanjem, ali očekujemo i najavljene izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju koje će nam olakšati skrininge. Novi zakon definiše da, ukoliko se pacijenti nekoliko puta ne odazovu pozivu na skrining, u obavezi su da sami snose troškove lečenja ukoliko obole od te bolesti. To je poziv na odgovornost prema sebi, budući da, primera radi, od momenta kad mi možemo da utvrdimo promenu do trenutka razvoja kolorektalnog karcinoma, prođe sedam godina. Pored skrininga kolorektalnog karcinoma za populaciju od 50 do 74, u planu je da za one koji su u riziku, a iz nekog razloga ne spadaju u tu kategoriju, takođe uvedemo skrining preglede po određenim modelima koje su uveli neki drugi domovi zdravlja. Naša specifična čestitka za 8. mart je da je najvažnije što mogu da poklone sebi da odvoje 15 minuta za skrining preglede karcinoma grlića materice i dojke, što je i glavna poruka kampanje „Spasite svoj život za 15 minuta“.

Dragana Dimitrijević

Facebook komentari

Leave A Reply