Povećanje obima vanstandardnih usluga Doma zdravlja „Dr Draga Ljočić“

0

U prvih devet meseci ove godine Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ ostvario je prihod od oko 6,5 miliona dinara od pružanja vanstandardnih usluga. Značajan deo tih sredstava potrošen je na održavanje i obnavljanje seoskih ambulanti, održavanje voznog parka, obnavljanje opreme, stručno usavršavanje, edukativne seminare i druge aktivnosti koje su vitalne za normalno funkcionisanje ove zdravstvene ustanove.

Dolaskom novog menadžmenta Dom zdravlja je snažno krenuo u povećanje broja i obima vanstandardnih usluga (usluge koje nisu obavezne po Ugovoru sa Fondom za republičko i zdravstveno osiguranje) koje treba da podignu nivo kvaliteta rada, omoguće povećanje sopstvenih prihoda i učine ovu zdravstvenu ustanovu konkurentnom sa drugim ustanovama iz javnog i privatnog zdravstvenog sistema, istaknuto je na konferenciji za novinare u utorak.

Pomoćnik direktora za kvalitet rada dr Dejan Pavlović napomenuo je da u te usluge spada obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom i rešenjem nadležnog zdravstvenog inspektora. Uvid u zdravstveno stanje iz kartona pacijenta, koji je potreban da bi se obavio pregled za oružje, se ranije naplaćivao, a sada je besplatan.

-Takođe, zahvaljujući stručnosti naših specijalista medicine rada, dobroj opremljenosti naše ustanove i posvećenosti menadžmenta, uspeli smo da zadovoljimo stroge kriterijume kompanije „Jazaki“ i dobijemo posao obavljanja ciljanih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica u procesu selekcije kandidata za zapošljavanje. Smatramo da je ovo snažna preporuka da sve ostale kompanije sa teritorije koju pokriva Dom zdravlja i van te teritorije mogu da se oslone da će svi njihovi zahtevi u pogledu obavljanja prethodnih, periodičnih i ciljanih pregleda u našoj ustanovi biti zadovoljeni- naveo je dr Pavlović.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je jasno definisao obaveze poslodavca po pitanju preventivnih pregleda koje je obavezan da sprovodi za sve svoje zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom. Zakon je definisao i ulogu Medicine rada i angažovanje na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu koji podrazumevaju mnogo više od obaveznih pregleda.

-Poslodavci danas ne koriste tu blagodet angažovanja Medicine rada, nego, rukovodeći se svojim finansijskim interesima, uglavnom sprovode samo ono na šta ih je zakon decidno obavezao. Apelujem na poslodavce da sprovedu i druge obaveze koje imaju, a nisu decidno zakonski obavezujuće, a to su svi poslovi i zadaci medicine rada na zaštiti zdravlja zaposlenih, koji podrazumevaju našu mnogo širu aktivnost. Mi možemo da se nametnemo svojom vanstandardnom i vanzakonskom aktivnošću, ali poslodavac može i ne mora da nas angažuje. Zato mi odlazimo u određene firme, dajemo im savete na licu mesta. To je nekad plaćeno, a nekad ne, ali naš zadatak jeste promocija zdravlja na radnom mestu- istakao je šef Odseka Medicine rada dr Andrija Antonić.

U narednoj godini akcenat će biti stavljen na  povećanje broja pregleda radnika i sportista, jer je procenjeno da su obe ove kategorije dodatno zdravstveno ugrožene, te da pregledi u Domu zdravlja omogućuju na najkvalitetniji mogući način da njihovo zdravlje i životi budu adekvatno zaštićeni.

D.Dimitrijević

Facebook komentari

Leave A Reply