Podrška GIZ-a za izradu Plana održive urbane mobilnosti

0

U okviru projekta „Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije“

Sastanak predstavnika grada Šapca, Stalne konferencije gradova i opština SKGO i Nemačke organizacije za tehničku saradnju GIZ, u okviru projekta „Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije“ održan je u utorak u Gradskoj kući. Šabac je jedan od dva grada u Srbiji koji su na konkursu SKGO dobili podršku GIZ-a u vidu jačanja tehničkih kapaciteta i prisustva stručnjaka za izradu Plana održive urbane mobilnosti.

Podrška na putu ka održivom i energetski efikasnom transportu

-Zahvalan sam i dosadašnjoj dobroj saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i podršci GIZ-a na ovom velikom i za naše građane značajnom poslu. Plan održive urbane mobilnosti predstavlja detaljnu i stručnu analizu postojećeg stanja, uvažavanje potreba svih učesnika u saobraćaju, kao i plan daljih mera za poboljšanju uslova za odvijanje saobraćaja u gradu. To je važan strateški dokument koji će biti osnova za sve dalje poslove u ovoj oblasti u Šapcu- rekao je predsednik Skupštine grada i Tela za koordinaciju poslova bezbednosti u saobraćaju grada Šapca Nemanja Pajić.

Projekat se sprovodi pod Otvorenim regionalnim fondom za Jugoistočnu Evropu koji radi na temama energetske efikasnosti i fokusira se na to da podrži gradove u regionu na njihovom putu ka održivom i energetski efikasnom transportu. Teži regionalnoj saradnji i razmeni znanja i iskustava. U Šapcu će se, pored Beograda i Pirota, podržati izrada Plana održive urbane mobilnosti, a pilot mere biće finanirana u Kruševcu. Trajaće do aprila 2020.godine, a glavni partneri su glavni i drugi gradovi u regionu, objasnila je nacionalna koordinatorka za projekat Održive urbane mobilnosti Svetlana Bačanin.

Višestruka korist za građane

Sam plan i mere koje će predvideti treba da doprinesu unapređenju kvaliteta svih vidova kretanja i saobraćaja u Šapcu, što ima višestruku korist za građane.

-Govorimo o kvalitetu usluga koje grad pruža, boljem prevozu i komunikacijama u gradu, kao posledica unapređenja stanja u saobraćaju. Pozitivni efekti se ogledaju unapređenju kvaliteta vazduha, stanja životne sredine, smanjenju buke. Ovo je početak procesa koji bi u krajnjoj liniji trebalo da dovede do značajnog unapređenja kvaliteta života u Šapcu. Ova metodologija podrazumeva učešće svih relevantnih gradskih i republičkih institucija, ali i građana u svakom koraku procesa izrade plana- rekao je Miodrag Gluščević iz Stalne konferencije gradova i opština.

Grad Šabac je odluku o izradi ovog Plana usvojio na sednici Skupštine u septembru prošle godine, što je bilo preduslov za dalje aktivnosti. Za potrebe daljih aktivnosti na ovom poslu grad je formirao komisiju i radni tim, koje čine stručnjaci iz svih relevantnih institucija i organizacija. Projekat traje godinu dana i deo je otvorenog Regionalnog programa za Jugoistočnu Evropu, koji finansira nemačko Savezno ministarstvo za tehničku saradnju posredstvom organizacije GIZ.

D.Dimitrijević

Facebook komentari

Leave A Reply