Ovo nije politika

0

SAVEZ MLADIH ŠABAC – SAOPŠTENJE

Povodom tragikomičnog propagandnog glasila koje se noćas pojavilo na šabačkim ulicama, u poštanskim sandučidima, i u kantama za smeće, a u kojem su iznete same laži o politici jedinog slobodnog grada u Srbiji, želimo da podsetimo Šapčane da ovo nije politička borba, i nema nikakve veze sa politikom.

Ovakva vrsta propagande, kojom se putem dezinformacija širi mržnja i netrpeljivost, je zabranjena Ustavom i zakonim Republike Srbije. Autori tragikomičnog dela verovatno smatraju da su iznad zakona, što de se proveriti vrlo brzo, kroz pokrenute postupke pred nadležnim organima.

Ustav Republike Srbije u Čl. 55 zabranjuje rad organizacija koje šire mržnju i netrpeljivost. Iz ovog razloga, kada otkrijemo koja interesna grupa stoji iza pomenutog političkog vulgarizma, zatražidemo od Ustavnog suda da pokrene postupak za zabranu te interesne grupe. A sledeći trag tekstova, verovatno je u pitanju partija koja je odgovorna za egzodus mladih iz naše zemlje u poslednjih sedam godina.

Počiniocima želimo da poručimo sledede: Ovo nije politika, i vi niste političari, ovo je krivično delo, vi ste kriminalci, i idi dete u zatvor.

U Šapcu, dana 07.11.2019. godine

Facebook komentari

Leave A Reply