Odluka Saveta za štampu na prvu žalbu Vujković M. Branka

0

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu na sednici održanoj 30.4.2020. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom “Zavod za javno zdravlje nije Srpska napredna stranka”, obajavljenim 12. marta  2020. godine, “Podrinske”

1.prekršile su tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da poštuje etiku i kulturu javne reči,

  1. prekršile su i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), po kojoj je novinar mora da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

Dr Branko Vujković, v.d.direktora Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, podneo je žalbu zbog serije tekstova objavljenih u štampanom i onlajn izdanju „Podrinskih“,  za koje je Komisija za žalbe zaključila da je reč o kolumnama ili komentarima, u svakom slučaju o tekstovima koji sadrže lični stav autora i u kojima on iznosi svoje mišljenje o radu Branka Vujkovića, direktora Zavoda za zdravlje u Šapcu, ali i o njegovoj ličnosti. Pojedini delovi tekstova jesu na ivici pristojnosti, jer sadrže teže kvalifikacije, ali je Komisija odlu;ila da je Kodeks prekršen tekstom obajvljenim u štampanom izdanju.

Tekst sadrži uvredljive kvalifikacije poput toga da se Vujković u „Šabac vratio nabrijan da primeni ono što je u Beogradu naučio kao bot“, „da je tipičan primer prevrtljivog i beskrupuloznog političara“, da je tuc.muc političar“ ili „lajavi krelac“…,koje izlaze iz okvira dozvoljene kritike rada i ponašanja javnog funkcionera i predstvaljaju lične uvrede. Time su prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu poštovanja etike i kulture javne reči, kao i poštovanja dostojanstva i integriteta osobe o kojoj se piše.

Facebook komentari

Leave A Reply