Obaveštenje za beskamatne kredite za razvoj seoskog turizma

0

Društvo “Srpsko – Arapskog Prijateljstva”, Kneginje Zorke br.2 iz Beograda će vršiti raspisivanje tendera za dodelu beskamatnih kredita za razvoj seoskog turizma u Srbiji u 2015/2016. godini. Molimo zainteresovane da se najkasnije do petka 04.12.2015.godine jave Turističkoj organizaciji opštine Krupanj na tel. 584-094. Opširnije u prilogu.

Kreditna sredstva se dodelјuju zа pоdršku invеsticiјаmа zа izgrаdnju, dоgrаdnju i аdаptаciјu оbјеkаtа i nаbаvku оprеmе, а rаdi pružаnjа ugоstitеlјskih uslugа u dоmаćој rаdinоsti ili sеоskоm turističkоm dоmаćinstvu (minimalan iznos kredita 500.000,00 dinara, a maksimalan iznos 2.000.000,00 dinara) sa grejs periodom od 24 meseca i rokom otplate do 60 meseci.

Ukoliko ste zainteresovani molimo da nam dostavite podatke sa sledećim podacima ; Ime i prezime, adresa, kontakt telefon, email ( obavezna je elektronska adesa-email) u Turističku organizaciju opštine Krupanj na tel. 584-094, mejl: touristok@yahoo.com

Ukupan iznos kredita koji se daje je 87. 000. 000, 00 dinara i namenjen je za izabranih 40 opština Srbije, stim što bi se iznos povećao u zavisnosti od broja zainteresovanih registrovanih seoskih domaćinstva i pravnih lica.

Detaljnije informacije o uslovima konkursa će biti objavljene na internet stranici http://dsap-fond.comp.rs/konkurs/ dana 07.12.2015.godine.

Facebook komentari

Leave A Reply