Nove mere šabačkog Kriznog štaba

0

На основу чланова 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 66/2020, 93/2020 и 94/2020) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације бр. 119-00-25-151/2019-13 од 03.07.2020. године, Штаб за ванредне ситуације града Шапца дана 07.07.2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

 I На територији града Шапца примењују се следеће посебне мере заштите становништва од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2:

  Забрањује се окупљање у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите.

 1. У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите,
 2. У свим затвореним просторима обавезно је ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од два метра.
 3. Забрањује се организовање свечаности, спортских и других забавних манифестација.
 4. Ограничава се радно време угоститељских објеката од 7.00 до 20.00 часова.
 5. Налаже се одговорним лицима у угоститељским објектима да организују рад тако да за једним столом не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова.
 6. Налаже се пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања.
 7. У основним и средњим школама и високошколским установама одлажу се окупљања, а налаже се организовање пријемних и других испита уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од два метра, обавезно ношење маске и/или визира и рукавица).
 8. У јавном превозу обавезно је ношење заштитних маски, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила.
 9. Забрањује се коришћење отворених и затворених базена, спа и велнес центара.
 10. Налаже се спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда.
 11. Налаже се спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице).
 12. Обавезна је честа дезинфекција свих јавних објеката.
 13. Препоручује се дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама.
 14. Налаже се што чешће прање улица и јавних површина уз употребу дезинфекционих средстава.

II Спровођење мера заштите из тачке I ове наредбе, у складу са законом утврђеним овлашћењима, обезбеђују, координирају и надзиру надлежни градски и републички органи и службе.

III Ова наредба ступа на снагу даном доношења. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи наредба број 119-00-25-154/2019-13 од ________________.

 ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ: ______________________

Facebook komentari

Leave A Reply