Nema podela u Srpskom pokretu „Dveri“

0

Na današnjoj konferenciji za novinare članovi Srpskog pokreta „Dveri“ istakli su da ne postoje dve struje u šabačkom Povereništvu, niti se Pokret u Šapcu u bilo kom smislu može smatrati podeljenim po pitanju koalicione saradnje sa DSS-om. Oni su naglasili da postoje samo dva člana Povereništva koji su bili nepokolebljivi protivnici koalicije i zagovornici drugih predizbornih aranžmana, protivnih političkom programu, načelima i vrednosnom sistemu „Dveri“. Oni i uži krug njima bliskih simpatizera „Dveri“ akteri su pokušaja razbijanja lokalne organizacije „Dveri“ u Šapcu.

-Izjava doskorašnjih saboraca sugeriše stav da je rukovodstvo Pokreta u Šapcu ispoljilo samovolju pri donošenju odluke o predizbornoj koaliciji sa DSS- om u Šapcu, odnosno da nije marilo za mišljenje saradnika i simpatizera „Dveri“ u Šapcu. To apsolutno nije tačno. Uprava i Povereništvo u celini prepoznalo je preovlađujuće raspoloženje među saborcima i simpatizerima Pokreta, i prevashodno među glasačima patriotske orijentacije, za formiranje patriotskog bloka za lokalne izbore u Šapcu. Pregovori o sklapanju koalicionog sporazuma vođeni su krajnje odgovorno, trajali su dugo i okončani na obostrano zadovoljstvo. „Dveri“ nastavljaju svoju borbu za promenu društvene i političke klime i konfiguracije prostora političkog rada na lokalu i na državnom nivou i ovakvi neprihvatljivi istupi nekadašnjih saboraca neće oslabiti intenzitet rada Pokret u budućnosti. Naprotiv, daće dodatni podsticaj da se kvalitetnom izbornom kampanjom ostvari zapažen rezultat na predstojećim izborima- naglasio je član Povereništva „Dveri“ Aleksandar Jakovljević.

  1. D. Dimitrijević
Facebook komentari

Leave A Reply