Ne želim da sarađujem sa ljudima koje je organizovani kriminal doveo na vlast

3

OSTAVKA DANIELE LOVRIN GAVRILOVIĆ

Grad  Šabac

Skupština grada

Predsedniku Skupštine, Nemanji Pajiću

Obaveštavam vas da dana 28.10.2020. Godine, podnosim neopozivu ostavku na mesto direktora JKP „Vodovod Šabac“, Šabac.

O b r a z l o ž e nj e

Krajem prošle nedelje protivzakonito, Srpska napredna stranka, održala je konstitutivnu sednicu Skupštine grada i zajedno sa svojim koalicionim partnerima, nezakonito, izabrala organe upravljanja.

S obzirom da ne želim da sarađujem sa ljudima koje je organizovani kriminal doveo na vlast, podnosim neopozivu ostavku.

Koristim ovu priliku da vas obavestim da je preduzeće u prethodnom periodu investiralo u objekte vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda oko 2 miliona evra . Pokrenuli smo realizaciju veoma značajnih projekata kao što su izgradnja kanalizacije u naselju Trianga, u selu Štitar, Prnjavor, Jevremovac, Zminjak i Skrađani, Mačvanski Pričinović i Tabanović, Mačvanski Prnjavor i Drenovac. Između ostalog, planirali smo i da rekonstruišemo oko 20 kilometara vodovodne mreže u gradu i za to smo pripremili tehničku dokumentaciju.

Posebno napominjem da smo uz sve navedene investicione aktivnosti, odgovornom ekonomskom politikom obezbedili dnevnu likvidnost preduzeća. Na današnji dan na računu preduzeća ima oko 100 miliona dinara.

Zahtevam da me pod hitno razrešite dužnosti.

U Šapcu dana 28.10.2020. godine

Daniela Lovrin Gavrilović

Facebook komentari

Discussion3 Comments

  1. Jel ovo neki vic?
    A onda ce da se vrati u staru firmu i bude upravnica. Neće vas građani više. Ja bih sad vas malo ostavila bez posla, kao sto ste vi mnoge od nas.

Leave A Reply