MIŠLJENJA GRAĐANA

0

Katarina Antonić:

Mislim da bolja budućnost svake zemlje pa i Srbije, u mnogome zavisi od toga koliko su građani uključeni u društveno-političkom životu i da li imaju prava da učestvuju u donošenju bitnih odluka koje se tiču svih. Ako se konkretno radi o pitanju ko bi trebao da odlučuje gde se troši novac od poreza, onda donosioci tih odluka svakako trebaju biti građani. Za mene je apsurdno što se to uopšte postavlja kao pitanje. Novac od poreza je novac građana, stoga baš građani treba da ga usmeravaju u pravcu zadovoljenja potreba koje će njihov život učini boljim, a ne novčanike nekolicine političara debljim. Mi nažalost živimo u društvu gde je sve centralizovano i pravnim propisima su bilo kakve narodne inicijative gotovo onemogućene. Stoga je svaki, čak i minimalni korak ka decentralizaciji i uključivanju građana u proces donošenja odluka, dobar korak.

Facebook komentari

Leave A Reply