LM BIOSKOP postao član mreže EUROPA CINEMAS.

0

Ova mreža je deo Agencije za audiovizuelnu umetnost, edukaciju i kulturu pri komisiji  Evropske unije  i pruža podršku  bioskopima u očuvanju i unapređenju delatnosti, posebno usmerena ka  evropskom filmskom stvaralaštvu.
– Članstvo u ovoj mreži podrazumeva određeni nivo standarda i pokazatelja koje je naš bioskop uspeo da ispuni: opremljenost i uređenost enterijera, kvalitet projekcije, 670  predstava u toku 2016. godine, posećenost bioskopa, posvećenost radu sa mladima i raznovrsnost programa sa naglaskom na domaćem filmu i evropskim kinematografijama – kažu u LM bioskopu.

Za LM BIOSKOP članstvo u mreži EUROPA CINEMAS znači otvaranje mogućnosti za međunarodnu saradnju sa profesionalcima u prikazivačkoj delatnosti koji su deo mreže, razmenu iskustava,  edukaciju, dostupnost podrške razvoju programa.
Prijemom u članstvo EUROPA CINEMAS na najbolji način ovaj bioskop obeležava 20 godina postojanja, posvećeni cilju da filmska umetnost bude dostupna građanima Šapca, uvek i na pravi način.

Facebook komentari

Leave A Reply