Javna rasprava o gradskom budžetu

0

kc-1Danas je u sali Kulturnog centra održana javna rasprava o donošenju Nacrta odluke o budžetu grada Šapca za 2017. godinu, kojom su predviđeni ukupni prihodi u iznosu od 3.202.812.000 dinara i 15.175.000 dinara sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, što je ukupno 3.217.987.000 dinara. U skladu sa tim, projektovani su i rashodi u istom iznosu.

Sastavni deo Nacrta odluke o budžetu su prihodi i rashodi po izvorima i vrstama, programska klasifikacija rashoda i plan kapitalnih investicija.

Nacrt odluke upućen je Gradskom veću grada Šapca na razmatranje i usvajanje.

Facebook komentari

Leave A Reply