Izlazak grada na reku

0

UREĐENJE SAVAPARKA

I tokom vanrednog stanja nisu prestajali radovi na uređenju Savske avenije i Savaprka. To je sasvim novi koncept izlaska grada na reku, jer je prethodno mnogo toga učinjeno da se Šapčani odbiju od Save. Šezdesetih godina opštinske vlasti su odlučile da se zatrpa rečica Kamičak, na kojoj su bila čak tri mosta, gde su se deca kupala i pecala ribu. Tri decenoije kasnije naprasnom odlukom tadašnjeg predsednika opštine Zorana Despotovića zbog političkih poena za izbore zelena oaza, Dudara, pretvorena je u gradsku deponiju. Prethodno su se meštani sela Maova pobunili zbog deponije u svome selu, a nažalost Šapčani se nisu opirali ovoj odluci.  Na tridesetak hektara, sa šumom koja je bila brana gasovima iz Zorke, i na svega pola kilometra od centra grada, svakog dana ovde je lagerovano i po stotinu tona otpada i đubreta. Takođe, kasarna na Starom gradu umogome je sprečavala da građani u pravom smislu izađu na Savu, koja je ovde najšira, čak 600 metara. Nakon NATO bombardovanja kasarna je izmeštena, a posle velikih poplava 2014. godine, zatvorena je i gradska deponija na Dudari. Od tada najpre su pripremljeni planovi za Savapark, zeleni obalni pojas na 300 hektara, kao i za Savsku aveniju kojom bi građani dolazili do reke. Do sada urađen je dvokraki most preko korita zatrpane rečice Kamičak, Kamičak, Savska avenija popločana je behatonom a zasađeni su i drvoredi. Na bivšoj  deponiji urađene su behaton staze, zasađeno je nekoliko stotina novih stabala, a postavljene su brojne klupe za odmor. Omogućen je komotan pristup biciklistima od centra grada. Predstoje obimniji radovi na dva kanala i jednom jezeru što bi  rešilo pitanje podzemnih voda i poplava na tom delu obale. Takođe, predstoji dalji radovi na ozelenjavanju Dudare, kao i obalnog pojasa sa zelenilom. Ono što je najvažnije Šapčani su pohrlili da izađu na obalu reke, a posebno se tome raduju deca.

D.E.

Foto: Građani poželeli reku: deo Savaparka /D.Eraković

Facebook komentari

Leave A Reply