Gde su granice Dula zelenaša

0

Da li će pravo konačno pobediti najvećeg zelenaša Srbije kome je samo izvršni dužnik Dragan Milošević u zadnjih 20 godina, dao preko 500.000 što maraka, što eur, ili će ovejani kriminalac pobediti predočene originalne priznanice Tužilaštvu i time kao i mnogo puta do sad izbeći sudsko procesuiranje. Ima li Tužilaštvo snage da se nakon više odbačenih prijava protiv zelenaša Jovanovića konačno uhvati u koštac sa kriminalcem koji je poput hobotnice pustio pipke po celoj Srbiji, zelenašenjem i pranjem novca, ili će kao i mnogo puta do sada zarad nečijih interesa okrenuti glavu na drugu stranu. Po prvi put imate svedoka i materijalne dokaze. Šta još treba Osnovnom Tužilaštvu? Možda ovaj primer o novoj pljački u kojoj je naš svedok spreman da žrtvuje svoj hotel kako bi „isterao mečku iz rupe“, iliti sam protiv silnog opljačkanog novca i svega onog što takav novac prati, dokaže da je vreme da Dušanu Jovanoviću odavno nije mesto među poštenim građanima Šapca kao i mnogima koji su ga više od 25 godina štitili u njegovom zelenaškom pohodu.

Projektant hotela za potrebe zelenaša Dušana Jovanovića, kao sudski veštak, umanjio u postupku veštačenja vrednost hotela za 1.000.000 eur. Poznati šabački projektant i vlasnik preduzeća KNEZ, Dragan Knežević daleke 97. godine je za potrebe investitora Dragana Miloševića uz svu potrebnu dokumentaciju neophodnu za gradnju ovakvog poslovnog prostora u tri navrata projektovao rekonstrukciju poslovne zgrade kao i dogradnju dva aneksa uz hotel, pretvarajući je u Hotel Dvor. Nakon skoro dvadeset godina koristeći dokumentaciju iz sopstvene arhive, prikrivajući dokaze da se radi o poslovnoj zgradi koja je projektovana kao jedna celina u najužem centru grada, istu sada kao ovlašćeni sudski veštak procenio kao stambeno-poslovnu zgradu bez ijednog dokaza o istom po ceni od 350 eur po kvadratu čak i u toj proceni ne navodeći šta je stambeni a šta poslovni prostor. Da veštak zna da uradi svoj posao pokazao je na stambeno-poslovnoj zgradi na uglu Vojvode Mišića i P. Smiljanića bez infrastrukture stambeni 580 eur po m2 i poslovni 900 eur m2.   Upozoren od strane izvršnih dužnika po naosob, da objasni razloge za ovakvu procenu sudski veštak je rekao da je podstrekivan od strane ovlašćenog zastupnika „Kompanije Jovanović“, Dušana Jovanovića kao i privatnog izvršitelja Mirka Ratkovića, jer su mu isti zapretili da ako on odbije da uradi procenu, imaju drugog veštaka iz Valjeva koji će doneti još manju procenu, pa je na taj način učinio uslugu izvršnim dužnicima, kao i sudije koja je vodila izvršenje u cilju naplate duga a u korist izvršnog poverioca „Kompanije Jovanović“, nisu preduzeli ništa da pokušaj pljačke ovako umanjene vrednosti spreče. Da zlo bude veće i pored upozorenja od strane dužnika svi učesnici u postupku izvršenja počev od ovlašćenog zastupnika „Kompanije Jovanović“, Dušana Jovanovića, koji je prikrio dokaze o uplatama za namirenje duga, do sudije Mirjane Pajtić i privatnog izvršitelja Mirka Ratkovića koji nisu tražili dokaze o uplatama od strane Dimeh-Femilija kao i od izvršnih poverioca Dragana Miloševića i Ljiljane Milošević, kako bi stvorili privid o daleko većem dugu nego što on zapravo jeste. Iz svih gore navedenih razloga izvršni dužnik je podneo krivičnu prijavu protiv svih učesnika koja je u Osnovnom Tužilaštvu zavedena 19-10-2015g br. KT 1800/15 i po osnovu koje je izvršni dužnik pozvan da da izjavu uz svu dokumentaciju koju izvršni dužnik poseduje a u koju smo imali uvid.

Hanibal Kovač

Facebook komentari

Leave A Reply