Četvrta redovna skupština Udruženja građana „Dobar komšija grada Šapca“

0

Udruženje građana „Dobar komšija grada Šapca“ organizovalo je u subotu u amfiteatru Megatrend fakulteta, u staroj zgradi Komiteta, četvrtu po redu skupštinu na kojoj je istaknut razvojni plan, prezentovan i tumačen novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada i opredeljene aktivnosti za naredni period. Pokrenuta je i inicijativa za zaštitu potrošača koja će biti realizovana u saradnji sa Gradskom organizacijom invalida rada.

Udruženje je osnovano prošle godine kao nevladina i neprofitna organizacija sa idejom da poboljša uslove stanovanja i život u zgradama i bude posrednik između građana i javnih preduzeća, kako bi na efikasniji račin u interesu obe strane rešilo tekuće probleme, a život stanara učinilo jednostavnijim. Cilj je promovisanje važnosti dobrih komšijskih odnosa, očuvanje bezbednosti i održavanje stambenih zgrada, razvijanje tolerancije, promovisanje interesa vlasnika stanova, rešavanje problema kolektivnog života u zgradama i komunalnih aspekata stanovanja, kao i promovisanje vrednosti zdrave životne sredine.

Predsednik Udruženja Bojan Nikolajević istakao je uspešnu saradnju sa predsednicima kućnih saveta, ali i javnim preduzećima, koja je doprinela da se efikasno reše dosadašnji zahtevi stanovnika zgrada.

-Imamo odličnu saradnju sa predsednicima kućnih saveta. Zahvaljujući dobroj saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje građevinskim zamljištem uspeli smo da realizujemo neke od tih zahteva. Uspešno sarađujemo i sa drugim javnim preduzećima kroz razmenu informacija o promenama i problemima u radu. Očekujemo finansijsku podršku grada kako bismo mogli da realizujemo neke buduće projekte- rekao je Nikolajević i istakao da je definisan razvojni plan, te da će po usvajanju kalendara događaja planski sprovoditi dalje aktivnosti u cilju rešavanja problema građana.

Na skupštini je prezentovan i pojam profesionalni upravnik iz usvojenog nacrta Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, usvojen završni račun i formirana zajednica potrošača, u koju će biti uključena Gradska organizacija invalida rada.

-U jednom razgovoru u vezi sa formiranjem unije, udruženja građana, upoznata sam sa detaljima u vezi sa programom zaštite potrošača i mislim da će pravo mesto biti ispred Gradske organizacije invalida rada, jer je veliki broj naših članova ugrožen i samim tim na neki način i diskriminisan, te će preko organizacije moći da dođu do pravih informacija i zaštite svojih interesa. Mislim da ćemo posle ove skupštine imati više mogućnosti da se na osnovu plana i programa rada i uz sačinjen akcioni plan, svi nađemo na istom zadataku- podvukla je predsednica Gradske organizacije invalida rada Miroslava Savković.

Udruženje građana „Dobar komšija grada Šapca“ poziva sve zainteresovane da posete sajt www.dobarkomsija.org.rs, gde takođe mogu da prijave svoje probleme. Oni će nastojati da ih reše što je, kako ističu, u interesu građana, ali i javnih preduzeća.

D.Dimitrijević

Facebook komentari

Leave A Reply